Zapraszam Was do wpisywania wszelkich komentarzy na naszym blogu...

Biblioteka i Forum Kultury

 

w Oleśnicy

BiFK - strona www....http://bifk.info
 
środa, Maj 7, 2014, 05:58
xsda

Jarek napisał(a):
Czwartek, Maj 29, 2014, 10:20
Jak SiÄ Wam wszystkim podoba nowa strona?

Jarek
Tomek napisał(a):
Czwartek, Maj 29, 2014, 10:34
Dobra robota ;)
Aga napisał(a):
Wtorek, Czerwiec 3, 2014, 17:39
Hej czy to prawda, co piszÄ o Bosch-u,
http://www.zwiazekzawodowy01-040.pl/index.php?p=1_8_pytania-od-naszych-pracownikow
- jak jest w rzeczywistoÅci, tam w Årodku?
Z drugiej strony popatrzcie jak można zareklamowaÄ swoje produkty..strarÄ dobrÄ gwarancjÄ jakoÅci Q:)
tiaaaaaa
Jarek napisał(a):
Wtorek, Czerwiec 3, 2014, 19:52
hejka , z tego co wiem to tak jest..... :)
A. napisał(a):
środa, Czerwiec 4, 2014, 05:03
U nas też - JakoÅÄ jest najważniejsza.
Mieczysław napisał(a):
Czwartek, Styczeń 8, 2015, 22:03
SpoÅeczna Inspekcja ZwiÄzek Zawodowy Konfederacja Pracy WrocÅaw Ostrowskiego
do JarosÅawa Gadawskiego
Witam. Jarek W zwiÄzku z ogÅoszeniem dotyczÄcym ustalenia terminu zgÅaszania kandydatów na kolejnÄ kadencjÄ SIP dokonaÅem zgÅoszenia. Ku wielkiemu zaskoczeniu nie tylko moim (jak wiadomo bardzo dÅugo jestem na zwolnieniu lekarskim powypadkowym) przekazano mi informacjÄ o braku mojego nazwiska na liÅcie zgÅoszonych kandydatów - poinformowaÅeŠże to podobno wina T. Martowicza. Przypominam w tym miejscu, ze to wszystkie zwiÄzki ustalajÄ regulamin, a nie zwiÄzek, a tym bardziej jeden czÅowiek decyduje kogo wpisaÄ na listÄ, a kogo nie. A na Tobie Jarek spoczywa szczególna odpowiedzialnoÅÄ jako na ZakÅadowym SIP. Ponieważ lista kandydatów, regulamin wyborów majÄ wisieÄ co najmniej 14 dni przed wyborami, tak wiÄc już nie jest speÅniony ten warunek. Po pierwsze lista jest niezgodna z regulaminem, a po drugie po jej poprawieniu z uwzglÄdnienie wszystkich zÅożonych zgÅoszeÅ należy jÄ ponownie wywiesiÄ i dopiero po 14 dniach możliwe jest przeprowadzenie gÅosowania wÅród zaÅogi. W zwiÄzku z powyższym skÅadam oficjalny protest przeciw nieprzestrzeganiu regulaminu i domagam siÄ odwoÅania aktualnego terminu wybór SIP z podaniem przyczyn, i wyznaczenie kolejnego terminu zgodnego z regulaminem. Pozdrawiam MieczysÅaw Kantorski
Jarek napisał(a):
Piątek, Styczeń 9, 2015, 06:40
odpowiedź dla MieczysÅÄw Kantorski. ChoÄ to nie jest miejsce do tego, ale odpowiem.

Witam

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiÄdzy dziaÅajÄcymi w WABCO Polska organizacjami zwiÄzkowymi, każdy zwiÄzek miaÅ do dnia 23.12 zgÅosiÄ swoich kandydatów do SIP na podstawie imiennych deklaracji pracowników czÅonków zwiÄzków zawodowych. ZwiÄzki również zgodnie z ustawÄ o SIP podjeÅy decyzjÄ, że do SIP mogÄ kandydowaÄ tylko ich czÅonkowie. Od SolidarnoÅÄi w dniu 24.12 listÄ takowÄ otrzymaÅem. Nie przekazywaÅem, żadnej informacji kogo to jest wina. Pytanie dlaczego nie ma CiÄ na tej liÅcie prosze kierowac do swojego PrzewodniczÄcego, nie do mnie, nie jestem stronÄ w tej sprawie ZakÅadowy SIP nie ma nic do wyborów oraz do ich organizacji, za to zgodnie z ustawÄ odpowiadajÄ zwiÄzki zawodowe i to one ustalajÄ tryb wyborów oraz ich zasady. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, wÄtpliwoÅci proszÄ kierowaÄ do swojego PrzewodniczÄcego ZwiÄzku Tomasza Martowicza.

pozdrawiam

Jarek
Elzbieta napisał(a):
Wtorek, Maj 5, 2015, 16:41
Super!!! Tylko czy to wypali. Ja i tak mam caÅy czas w plecy. Niska podstawa. Ale i tak super
Jarek napisał(a):
Wtorek, Maj 5, 2015, 16:47
JeÅli zaÅoga nas poprze, wypali
(*) Pola obowiązkowe

AKTUALNOŚCI 03.01.2017

Społeczna Inspekcja Pracy
 

13.10.2016 REJESTRACJA

Rejestracja Związku Zawodowego
 
 
Znajdź nas na Facebooku