Deklaracja Członkowska

rwrwrwr

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Międzyzakładowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w WABCO Polska Sp. Z o.o


DATA: ____-____-________

Imię i Nazwisko:
.................................................................................................
Miejsce i data urodzenia:
..................................................................................................
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:
..................................................................................................

Miejsce pracy:
...................................................................................................

Staż związkowy:
........................................................................

..........................................
(podpis) *

PRZYJĘTY(A) DO ORGANIZACJI .. ………………………………………………………………….

 

*Oświadcza , że zobowiązuję się do przekazywania miesięcznej składki w wysokości 10 PLN do 10 dnia każdego miesiąca, oraz upoważniam Przewodniczącego związku do wglądu w moje akta osobowe oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych. Jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

Telefon.....................................

 

e-mail........................................................

 

*Oświadcza , że w przypadku braku opłacania składek upoważniam na wniosek Związku Zawodowego Pracodawcę do potrącanie z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej na rzecz Związku Zawodowego OPZZ konfederacja Pracy w WABCO Polska Sp. Z o.o w wysokości zgodnej z informacją przekazaną księgowości przez zarząd związku zawodowego.Drukuj
Znajdź nas na Facebooku