AKTUALNOŚCI

20.09,2022 Wtorek

Płaca minimalna w UE. Parlament Europejski przyjął dyrektywę

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach UE mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych - zdecydował Parlament Europejski w Strasburgu.
Minimalne wynagrodzenia w UE
Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalą państwa członkowskie
Płaca minimalna w UE z systemem egzekwowania przepisów
Wynagrodzenie minimalne w UE - od kiedy?
Minimalne wynagrodzenia w UE
Parlament Europejski przyjął w dniu 14 września nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej, stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu,

Przepisy tej dyrektywy, które PE uzgodnił z Radą w czerwcu, mają poprawić warunki pracy i życia wszystkich pracowników w Unii. Określono w nich minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych. Przepisy te będą też lepiej chronić prawo pracowników do minimalnego wynagrodzenia.

Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzić ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/5576636,Minimalne-wynagrodzenia-UE.html

26.05.2022 Czwartek

Z okazji Święta Mamy
Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego !!!Życzy
Zarząd Związku Zawodowego

25.05.2022 Środa

INFORMACJA

Właśnie na stronach Solidarności z Częstochowy pojawił się nowy komunikat:

Biorąc pod uwagę panującą w kraju coraz większą inflację................i tak dalej, pierdu, pierdu, Solidarność z całą determinacją wystąpiła do pracodawcy z inicjatywą o wprowadzenie dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland.
No i pozornie, komuś kto nie zna zasad działania związku zawodowego, może wydawać się, że orły z Solidarności walczą o dobro pracowników.
Po pierwsze, jak rozumiem, nie przedstawiając pracodawcy swoich oczekiwań w zakresie tej podwyżki, oczekują, że pracodawca łaskawie jakąś kasę pracownikom da. A co zrobią orły jak nie da??? Będą dalej prosić.
Nie pisał bym o tym, bo w sumie nic mi do tego, co jak by nie było podobno Niezależny i chyba Samorządny Związek Zawodowy sobie robi. Jest tylko jedno małe ale. To jest już po raz kolejny kiedy działacze S zrobili wszystko, żeby błysnąć, jednocześnie mając głęboko w du...e interes pracowników. Ba, Zrobili wszystko, aby przypadkiem pracownicy takiej podwyżki nie otrzymali, lub by była ona minimalna.
Problem jest też znacznie poważniejszy, otóż, w dniu 19 maja 2022, wysłaliśmy do Solidarności w Częstochowie, oraz w Czechowicach Dziedzicach pytanie dotyczące planów odnośnie negocjacji podwyżek. Mail był następującej treści:
„Witam
Panowie, jaki jest Wasz plan dotyczący rewizji wynagrodzeń?
W jakim terminie macie w planie podjąć rozmowy?
O jaką kwotę chcecie wystąpić?
Biorąc pod uwagę oczywiście bieżącą sytuację oraz stanowisko central związkowych.
Pozdrawiam/Kind regards
Jarosław Gadawski"
Intencją naszą było, aby wszystkie związki zawodowe działające w zakładzie ZF uzgodniły o jakie konkretnie podwyżki wynagrodzeń wystąpią, oraz wspólnie podjęły negocjacje z dyrekcją w zakładach. Moje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie jest jedno. Jeśli związki zawodowe nie działają w jakimś zakresie wspólnie, to zwykle albo nie osiągają nic, albo są to mizerne efekty.
Niestety, po raz kolejny ambicje i interesy działaczy S wzięły górę nad interesem pracowników i orły postanowiły zabłysnąć.
Efekt będzie oczywiście taki sam, jak przy wystapieniu związków o przyznanie pracownikom polskich zakładów premii Covidowej. Przypomnę tu tylko, że po pierwszym spotkaniu z pacodawcą Solidarność podkuliła ogon pod siebie i rakiem wycofała się z jakichkolwiek żądań.
Dla informacji pracowników, przypominam, że Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZF, dalej prowadzi negocjacje w sprawie premii Covidowej oraz gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników ZF w Polsce. Pełna informacja w tej sprawie na:

https://www.facebook.com/groups/390825829502676
oraz

https://zwiazekzawodowyzf.pl/

Kontakty z Solidarnością w Częstochowie nauczyły mnie też jednego. Więcej nie będziemy podejmowali prób współpracy z tym związkiem. Jest to organizacja nic nie wnosząca dla pracowników o ile nie wręcz szkodząca interesom pracowników. Ot, takie kółko wzajemnej adoracji.

 


25.04.2022 Poniedziałek

Kolejny zakład ZF ma związek zawodowy !!!
06.04.2022 Środa

Jak młodzi ludzie postrzegają równość w pracy?

Według badań aż 42,6% Polek spotkało się w pracy z umniejszaniem kompetencji zawodowych ze względu na płeć. Rocketjobs.pl w kolejnych spotach kampanii o Generacji Z bierze na warsztat temat równości w środowisku zawodowym nawiązując odważną, skłaniającą do refleksji dyskusję na temat dyskryminacji kobiet i osób LGBT.

Pokolenie Z w obronie kobiet
"Chciałabym, żeby każda kobieta mogła czuć się tak pewnie na swoim stanowisku jak czuje się każdy mężczyzna" - mówi jedna z bohaterek spotu. Z wyznań reprezentantek generacji Z płynie wniosek, że w polskich firmach wciąż zdarzają się zachowania dyskryminacyjne w stosunku do kobiet, na przykład komentarze związane z wyglądem fizycznym lub podtekstem seksualnym. Według badań aż 42,6% Polek spotkało się w pracy z umniejszaniem kompetencji zawodowych ze względu na płeć[1]. Młode dziewczyny sprzeciwiają się także nierównym wynagrodzeniom. Luka płacowa w Polsce, tzw. Gender Pay Gap w 2020 r. wynosiła 14,7% - o tyle wyższe było przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn od wynagrodzenia kobiet[2]. Na uwagę zasługuje fakt, że w naszym kraju kobiety stanowią 43% wszystkich managerów, co jest najwyższym wynikiem w regionie, jednak wśród wyższej kadry zarządzającej to tylko 15%.[3] Największa luka występuje u przedstawicieli władz publicznych, managerów i specjalistów. Postmillenialkom marzy się świat, w którym kobieta jest postrzegana na gruncie zawodowym wyłącznie przez pryzmat swoich kompetencji i talentu oraz wynagradzana na równi z mężczyznami. Chętnie zobaczyłyby też kobietę na pozycji rządzącej.

Równi?

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5447861,Jak-mlodzi-ludzie-postrzegaja-rownosc-w-pracy.html

04.04.2022 Poniedziałek

ANKIETA

Dzień dobry,

Z upoważnienia Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina poniżej przekazuję link do ankiety dotyczącej dostępności do opieki zdrowotnej w ostatnich 12 miesiącach. Prosimy o jej rozpowszechnianie i wypełnianie.
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane m.in. w trakcie dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas najbliższego posiedzenia Rady OPZZ.https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/ankieta-opzz-dostepnosc-do-opieki-zdrowotnej-w-ostatnich-12-miesiacach

22.03.2022 Wtorek

Kwiecień 2022 - dni wolne, godziny pracy

Kwiecień 2022 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin. Sprawdź kalendarz kwietnia 2022 roku.

Kwiecień 2022 - kalendarz
Kalendarz kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco:

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry-dla-poczatkujacych/5438740,Kwiecien-2022-dni-wolne-godziny-pracy.html

18.03.2022 Pąatek

Prawo do poglądów o wojnie, ale nie w pracy?

Czy prawo do wyrażania poglądów politycznych o wojnie nie obowiązuje w pracy? Pracodawcy muszą rozwiązywać konflikty między pracownikami wybuchające na tle wojny w Ukrainie. Kiedy poglądy polityczne mogą doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę?

Prawo do poglądów o wojnie w pracy?
Każdego dnia do Polski docierają nowe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie i wywołują emocje, które odbijają się na relacjach w firmie. Pracodawcy przeciwdziałają konfliktom na tle politycznym, do których dochodzi w zespołach. Ich inicjatorom grożą zwolnienia, na które zdecydowali się już niektórzy przełożeni.

Wojna w Ukrainie powoduje napięcie, które odczuwają również pracownicy. Przełożeni coraz częściej muszą zadbać o ich nastroje, bo emocje – wywołane sytuacją za naszą wschodnią granicą – biorą górę i odbijają się na relacjach w firmie oraz powodują konflikty wewnątrz zespołu. Gorąco bywa także w komunikacji między przełożonym a pracownikiem, który odmawia wykonania pracy z powodu swoich poglądów politycznych, np. nie chce obsługiwać klientów z Rosji lub obraża osoby innych narodowości np. Ukraińców.

Konflikty w zespole na tle politycznym - pracodawca musi reagować

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/komunikacja/5436994,Prawo-do-pogladow-o-wojnie-ale-nie-w-pracy.html


09.03.2022 Środa

Docenianie pracownika - to niezwykle ważne

Docenienie przez pracodawcę jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View", niespełna 6 na 10 Polaków (58 proc.) czuje się docenianych przez swojego pracodawcę.

Nie wszyscy polscy pracownicy czują się docenieni
Badanie przeprowadzone przez lidera usług kadrowo-płacowych na świecie, firmę ADP, wskazuje, że nie wszyscy polscy pracownicy czują się docenieni przez pracodawców. Zgodnie
z wynikami raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View", niespełna 6 na 10 pracowników ma poczucie, że ich praca spotyka się z uznaniem szefa.

Czy miernikiem docenienia pracownika są wyłącznie pieniądze?

– Do niedawana głównym źródłem docenienia pracowników przez pracodawców były premie, podwyżki lub awanse. Obecnie, ze względu na inflację, rynek pracownika oraz rosnące koszty pracy, finansowe docenienie pracownika stało się elementem przetargowym w zakresie świadczenia pracy. Chociaż pieniądze wciąż są ważnym argumentem w dyskusji o zatrudnienie, to jednak inne czynniki zyskują na znaczeniu – mówi psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, mgr Gabriela Droździel. – Oczywiście, pandemia również przewartościowała dotychczasowe benefity pracownicze, ważniejsze stało się zdrowie psychiczne pracowników. W wyniku tego coraz bardziej oczekiwanym przez pracowników motywatorem i oznaką troski ze strony pracodawcy będzie zaoferowanie pracownikom i ich rodzinom dostępu do opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Pracodawcy, którzy zauważą tę potrzebę, znacznie zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/inne/5431417,Docenianie-pracownika-to-niezwykle-wazne.html

03.03.2022 Czwartek

Ile można dorobić do emerytur i rent rolniczych od marca 2022?

Ile można dorobić do emerytur i rent rolniczych od 1 marca do 31 maja 2022 roku? KRUS podaje nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczenia.

Dorabianie do emerytur i rent rolniczych od marca 2022 - kwoty przychodu
Już są nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/5427815,Ile-mozna-dorobic-do-emerytur-i-rent-rolniczych-od-marca-2022.html

01.03.2022 Wtorek

Marzec 2022 - godziny pracy, dni wolne

Marzec 2022 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin. Sprawdź kalendarz marca 2022 roku.

Marzec 2022 - kalendarz
Oto kalendarz marca 2022 roku:

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5426331,Marzec-2022-godziny-pracy-dni-wolne.html

23.02.2022 Środa

Dodatek za pracę w nocy w fabrykach ZF Polska

INFORMACJA
Moi Drodzy, zaczeliśmy analizować regulaminy firm ZF w Polsce, poza kilkoma smaczkami, które są niezgodnie z prawem, które oczywiście będą do poprawy, mamy pierwsze różnice.

Dodatek za prace w nocy:
Wrocław- 40% od najniższego wynagrodzenia
Czechowice - 28 % od najniższego wynagrodzenia
Gliwice - 20 % od najniższego wynagrodzenia
Częstochowa Elektronika - 20 % od najniższego wynagrodzenia
Częstochowa poduszki i pasy - 50 % od indywidualnej stawki pracownika

Przy 40 h misiecznie różnica finansowa wygląda następująco:

przy minimalnym wynagrodzeniu 3100 pln i dodatku 20% - 145,84 pln
przy minimalnym wynagrodzeniu 3100 pln i dodatku 28% - 204,18 pln
przy minimalnym wynagrodzeniu 3100 pln i dodatku 40% - 291,68 pln
przy minimalnym wynagrodzeniu 3100 pln i dodatku 50% - 364,60 pln
przy indywidualnej podstawie np 4000 pln i dodatku 50% - 510,4

Oczywiście będziemy dążyć do tego, aby wszędzie były takie same.

Pozdrawiam
Jarek

18.02.2022 Piątek

Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Ekwiwalent za pracę zdalną lub ryczałt za używanie prywatnych narzędzi podczas pracy zdalnej przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Koszty pracy zdalnej ponoszone przez pracownika mają być rekompensowane przez pracodawcę. Na jakim etapie znajduje się projekt Kodeksu pracy?

Praca zdalna – przepisy
W dniu 5 stycznia 2022 r. wpłynęła do Sejmu interpelacja nr 30226 do ministra finansów oraz ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pracy zdalnej. Zgłosiła ją posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19. Pracodawca może to zrobić w sposób jednostronny, nie pytając pracownika o zgodę.


Obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. W związku z tym powinien tak organizować pracę, aby zapewniać bezpieczeństwo swoim pracownikom. Stąd możliwość skierowania do pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19. Warto dodać, że prawo do skierowania pracowników na home office nie jest uzależnione od liczby zachorowań na danym obszarze czy w zakładzie pracy. Co więcej, może mieć wyłącznie charakter profilaktyczny i prewencyjny.

Przepisy wprowadzone w czasie pandemii dają również prawo pracownikowi do złożenia wniosku o skierowanie na pracę zdalną. Nie jest on jednak wiążący dla pracodawcy. Osoba zatrudniająca może wziąć taki wniosek pod uwagę, ale nie musi. Decyzja należy bowiem do pracodawcy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/5408900,Ekwiwalent-za-prace-zdalna-projekt-Kodeksu-pracy.html

16.02.2022 Środa

Praca hybrydowa - 3 sposoby na poprawienie jakości pracy zdalnej

Praca hybrydowa przekonała już do siebie wielu pracodawców, bez względu na ich wielkość i rodzaj działalności. Model ten cieszy się dużym poparciem pracowników i dobrze zorganizowany jest niewątpliwym atutem firmy jako pracodawcy. Jak sprawić, by praca hybrydowa była wydajna i satysfakcjonująca dla pracowników i pracodawców?

Praca hybrydowa w 2022 roku
Gdyby Gabriel Garcia Marquez żył w naszych czasach mógłby śmiało pokusić się o tytuł powieści „Praca w czasach zarazy", ponieważ rynek pracy nabrał zupełnie nowego wymiaru. Pandemia wymusiła na wszystkich firmach szybką reorganizację dotychczasowego modelu pracy, bez względu na to, czy były na to gotowe, czy nie. Niestety wiele z nich podczas zmian popełniło błędy, przez które spadła efektywność i zaangażowanie ich pracowników. Nawet najlepsi zaczęli zmagać się z wypaleniem zawodowym i stopniowo odchodzić z firmy. Praca zdalna i model pracy hybrydowej stały się znakiem naszych czasów.

Z badania Work Reimagined Employer Survey 2021 przeprowadzonego przez EY wynika, że co drugi pracownik jest skłonny odejść, jeśli pracodawca nie uwzględni ich potrzeb dotyczących elastycznego trybu pracy. 9 na 10 badanych uważa ten aspekt za istotny czynnik wpływający na ich zadowolenie ze współpracy z danym pracodawcą.

Co ciekawe pod tym względem występują różnice pokoleniowe - młodsi pracownicy są bardziej skłonni pracować zdalnie niż przedstawiciele starszych pokoleń, w tym tzw. baby boomers. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy za optymalny uważają system 2/3, czyli dwa lub trzy dni pracy z domu i trzy lub dwa dni pracy w biurze. Taki hybrydowy model, łączy zalety obu światów i pozwala zwiększyć efektywność pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/5417237,Praca-hybrydowa-3-sposoby-na-poprawienie-jakosci-pracy-zdalnej.html

15.02.2022 Wtorek

Twój e-PIT od 15 lutego. Rozliczenie PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają, że w tym roku czas na rozliczenie PIT za 2021 rok jest od 15 lutego do 2 maja 2022 r. Jedną z najwygodniejszych możliwości złożenia rocznego PIT jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni. Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT?

Twój e-PIT w 2022 roku
W 2022 roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniają Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

czytaj więcej na: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5416023,Twoj-ePIT-od-15-lutego-Rozliczenie-PIT28-PIT36-PIT37-PIT38.html

08.02.2022 Wtorek

Kierowniczka IKEI oskarżona o dyskryminację niewinna

Kierowniczka IKEI oskarżona o dyskryminację ze względu na wyznanie jest niewinna. Zapadło orzeczenie Sądu Rejonowego w Krakowie.

Kierowniczka IKEI a dyskryminacja ze względu na wyzwanie
Krakowski sąd uniewinnił w piątek Katarzynę N., która kierowała działem personalnym w sklepie IKEA, a którą prokuratura oskarżyła o dyskryminację ze względu na wyznanie. Chodziło o zwolnienie pracownika, który na wewnętrznym forum firmy zamieścił wpis krytykujący środowiska LGBT.

Sąd Rejonowy w Krakowie, przed którym od listopada 2020 r. toczył się proces Katarzyny N., uniewinnił kobietę od zarzucanego jej czynu - podał w piątek krakowski sąd okręgowy. Kosztami procesu obciążony został Skarb Państwa.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5411320,Kierowniczka-IKEI-oskarzona-o-dyskryminacje-niewinna.html

07.02.2022 Poniedziałek

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. - ile wyniesie?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. będzie wyższy niż zaplanowany w budżecie. Tak wynika z informacji podanych przez minister rodziny Marlenę Maląg. Jakie są prognozy?

Wskaźnik waloryzacji 2022
"W przypadku waloryzacji rent i emerytur czekamy na ostatni wskaźnik makroekonomiczny, abym mogła wydać rozporządzenie na jakim poziomie będzie waloryzacja świadczeń. Prognozujemy, że waloryzacja będzie na poziomie 6 proc." - powiedziała w radiu Wnet minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w wysokości 104,89 proc. Minimalna emerytura ma wzrosnąć o 61,17 zł do 1.312,05 zł.

Jak wcześniej informował resort rodziny, ze względu m.in. na wzrost inflacji, rzeczywisty wskaźnik waloryzacji będzie różnić się od prognozowanego.

W czwartek z kolei Marlena Maląg przekazała w TVP Info, że wskaźnika waloryzacji emerytur i rent należy spodziewać się w następnym tygodniu. Wtedy też zostanie opublikowane rozporządzenie dotyczące waloryzacji tych świadczeń. Minister dodała, że "wskaźnik waloryzacji na pewno będzie wyższy, niż zaplanowany w budżecie, ze względu na inflację w 2021 roku".

czytaj więcej na: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5410340,Wskaznik-waloryzacji-emerytur-i-rent-w-2022-r-ile-wyniesie.html

04.02.2022 Piątek

PEŁNA REJESTRACJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

31.01.2022 Poniedziałek

Omikron powoduje ogromne braki pracowników

Omikron powoduje ogromne braki pracowników - nawet 2 mln pracowników może przebywać na izolacji i kwarantannie w lutym 2022 roku. Jak ochronić firmę przed kryzysem?

Omikron a ogromne braki pracowników
Jak wskazują epidemiolodzy, wariant Omikron jest nieporównywalnie bardziej zaraźliwy od poprzednich odmian koronawirusa. W związku z czym już w lutym możemy spodziewać się niespotykanej do tej pory ilości osób zakażonych. Eksperci od rynku pracy szacują, że może to oznaczać w najbliższym czasie wyłączenie z możliwości wykonywania obowiązków nawet 2 milionów pracowników, przebywających w izolacji lub kwarantannie, co stanowić będzie nie lada wyzwanie organizacyjne.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/5405183,Omikron-powoduje-ogromne-braki-pracownikow.html

31.01.2022 Poniedziałek

SZALEJĄCA INFLACJA PROWOKUJE DO WALKI O PODWYŻKI

Drożyzna stała się tak poważnym problemem społecznym, że wyzwoliła w wielu pracownikach determinację, aby walczyć o adekwatne podwyżki. Nawet pod groźbą strajku. W uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej są załogi wielkich firm państwowych, bo przecież politycznie nikomu nie zależy na tym, aby święty "spokój społeczny" został naruszony.

Polska znajduje się w niechlubnej grupie unijnych rekordzistów pod względem inflacji: według Eurostatu na koniec ubiegłego roku zajęliśmy trzecie miejsce - mierzone metodologią HICP - z wynikiem 8 proc., za Estonią (12 proc.) i Litwą (10,7 proc.). Gdyby brać pod uwagę krajową metodologię liczenia cen (CPI - różni się strukturą koszyka), to mamy wzrost aż o 8,6 proc. Wysoka inflacja dotyka także tak rozwinięte państwa jak Niemcy czy USA, ale skala jest tam mniejsza (odpowiednio 5,7 proc. i 7 proc.). Wśród krajowych przyczyn drożyzny, z jaką nie mieliśmy do czynienia od dwóch dekad, można wymienić zarówno czynniki wewnętrzne (gigantyczne transfery socjalne, np. 500+ czy dodatkowe świadczenia zwane niewłaściwie 13. albo 14. emeryturą) stymulujące konsumpcję, jak i zewnętrzne (wzrost cen surowców na światowych giełdach, wysokie notowania uprawnień do emisji CO2 przekładające się w 50-60 proc. na ceny energii w Polsce). Jednak dla skuteczności walki z inflacją, aby pod koniec 2023 roku ponownie znalazła się w swoim celu (2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.) bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest spirala cenowo- płacowa, która na dużą skalę uruchamia się w Polsce.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-szalejaca-inflacja-prowokuje-do-walki-o-podwyzki,nId,5798189

30.01.2022 Niedziela

POLACY BEZ CZASU WOLNEGO!

Według raportu analityków PKO BP prawie 80 proc. osób, twierdzi, że ma mniej czasu wolnego niż 5 godzin dziennie. Struktura wykorzystania czasu opracowywana jest na podstawie zebranych przez OECD badań tzw. budżetu czasu. Wyniki wskazują że średni czas poświęcany na daną aktywność przez całą populację zależą m.in. od struktury demograficznej czy zamożności danego państwa. Dla Polski ostatnie badanie miało miejsce w 2013.

Eksperci z PKO BP dostrzegają długoterminowy trend spadającej liczby przepracowanych godzin. Według szacunków Hubermana i Minnsa (2007) średnia liczba przepracowanych godzin w 1870 wynosiła w krajach rozwiniętych ponad 3000 godzin rocznie, podczas gdy obecnie to ok. 1500 godzin.

Od 1870 znacznie skrócony został dzienny czas pracy (do 8 godzin), zwiększono liczbę dni wolnych od pracy oraz wprowadzono instytucję "weekendu".

Ich zdaniem, im "bogatsze" jest dane państwo (PKB per capita PPP), tym więcej czasu wolnego mają jego mieszkańcy.

Można to tłumaczyć wieloma czynnikami. Z jednej strony wyższa produktywność pracy umożliwia krótszy czas pracy by osiągnąć oczekiwany poziom dochodu.

Z drugiej strony w zamożniejszych państwach obowiązuje bardziej przyjazne prawo pracy dla pracowników (np. krótszy czas pracy).

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-polacy-bez-czasu-wolnego,nId,5684970

30.01.2022 Niedziela

PRACODAWCY NIECHĘTNIE ZATRUDNIAJĄ OSOBY PO 50-TCE - WYNIKA Z EKSPERYMENTALNEGO BADANIA PIE

Firmy chętniej rozmawiają o zatrudnieniu z młodszymi kandydatami niż z osobami 50+. W gorszej sytuacji są kobiety po pięćdziesiątce niż ich rówieśnicy - mężczyźni
Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził eksperyment, w którym sprawdzono czy i jak osoby rekrutujące w firmach reagują na zgłoszenia kandydatów w wieku 28 i 52 lat. Przeprowadzono go pod koniec lata i jesienią zeszłego roku. Analitycy przygotowali fikcyjne CV i wysłali je w odpowiedzi na 1260 realnie istniejących ofert pracy. Fikcyjni kandydaci brali udział w rekrutacji na stanowiska podstawowe oraz specjalistyczne w branżach sprzedaży i obsługi klienta, a także finansów, bankowości i ubezpieczeń.

Ageizm w praktyce
Przeciętnie firmy i instytucje dwa razy częściej były zainteresowane współpracą z młodszymi osobami niż kandydatami 50+. Dodatkowo rzadziej interesowała ich współpraca z kobietami 50+ niż z ich rówieśnikami. Warszawa okazała się mniej przyjazna dla starszych pracowników niż pozostałe rejony kraju. Tu różnica między odpowiedziami na anonse o prace młodych i doświadczonych osób są jeszcze większe i wynoszą 1:4.

czytaj więcej na; https://biznes.interia.pl/praca/news-pracodawcy-niechetnie-zatrudniaja-osoby-po-50-tce-wynika-z-e,nId,5793601

27.01.2022 Czwartek

Rekordowy wzrost wynagrodzeń w grudniu 2021 r.

W grudniu 2021 r. odnotowano rekordowy wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Inflacja wpływa na podwyżki wynagrodzeń. Jak wygląda przeciętne zatrudnienie?

Rekordowy wzrost wynagrodzeń w grudniu 2021 r.
Mamy kolejny rekordowy wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Przeciętna płaca wyniosła 6644,39 złotych (brutto) i była wyższa od tej wypłaconej rok wcześniej o 11,2%. Należy zwrócić uwagę, że ten wzrost nie wynika z podwyższenia płacy minimalnej, bo ta zmiana zacznie oddziaływać dopiero od stycznia zwiększając już i tak dużą presję na wzrost płac.

Inflacja wpływa na podwyżki wynagrodzeń
Rynek pracy wchodzi w spiralę inflacyjną – wysoka inflacja jest powodem, dla którego pracownicy ubiegają się o podwyżki, a wzrost kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcy przenoszą na konsumenta poprzez podniesienie cen usług i produktów. Na duże znaczenie inflacji jako czynnika zwiększającego płace wskazuje również wzrost przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy listopadem a grudniem ub., który wyniósł 10,3%, co jest przekroczeniem kolejnej bariery.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/5405120,Rekordowy-wzrost-wynagrodzen-w-grudniu-2021-r.html

27.01.2022 Czwartek

Ile wynosi składka zdrowotna dla pracownika?

Ile wynosi składka zdrowotna dla pracownika w 2022 roku? Jak obliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna dla pracownika 2022
Składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i jest w całości finansowana przez pracownika, a więc odprowadza się ją z wynagrodzenia za pracę brutto. W przypadku pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składkę emerytalną, rentową i chorobową finansowaną przez pracownika. Przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę czyli 3010 zł brutto składki te wynoszą 412,68 zł.

3010 - 412,68 = 2597,32

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi więc 2597,32 zł.

2597,32 x 9% = 233,76 zł

Dla pracownika zarabiającego 3010 zł brutto składka zdrowotna, która finansowana jest w całości z jego wynagrodzenia wynosi 233,76 zł.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-zdrowotne/5404462,Ile-wynosi-skladka-zdrowotna-dla-pracownika.html

25.01.2022 Wtorek

POLSCE ZABRAKNIE 1,5 MLN PRACOWNIKÓW

Wysoka inflacja napędzająca wzrost wynagrodzeń, palący brak rąk do pracy i wojna o talenty. To jedne z głównych wyzwań rynku pracy, którym pracodawcy będą musieli stawić czoła w 2022 roku. W ciągu kilku najbliższych lat na polskim rynku będzie brakowało 1,5 mln pracowników.

Rynek pracy na koniec 2021 roku nie wyglądał zaskakująco i można nawet powiedzieć, że był zaskakująco stabilny. Obserwowaliśmy dalszy ciąg transferu pracowników pomiędzy branżami, głównie z hotelarstwa do logistyki. Ugruntował się model pracy hybrydowej. Pracodawcy co prawda coraz częściej chcą ściągać pracowników do biur, ci są jednak już mniej entuzjastycznie nastawieni do powrotu. Zwłaszcza, że miejsce wykonywania pracy nie będzie miało w 2022 roku większego wpływu na sam rynek pracy, a bardziej na strategie HR w firmach. Stabilny niestety był też deficyt kadrowy.

Jest stabilnie kiepsko
Pogłębiający się brak rąk do pracy i niedobór talentów, który w połączeniu z presją płacową wynikającą z rekordowej inflacji i zmian podatkowych spowodowanych wprowadzeniem Polskiego Ładu, może być prawdziwą mieszanką wybuchową. Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2021 r. spadła do 5,4 proc. (o 0,7 pkt proc. mniej niż w listopadzie 2020) . Według GUS, w III kwartale 2021 r. liczba wakatów na polskim rynku pracy przekroczyła 150 tys. i była o 50 tys. wyższa niż na początku 2021 roku.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-polsce-zabraknie-1-5-mln-pracownikow,nId,5766889

25.01.2022 Wtorek

Jak koronawirus wpłynął na prawa pracownika?

Jak koronawirus wpłynął na prawa pracownika? Co należy pilnie uregulować w Kodeksie pracy? Na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy w związku z koronawirusem?

Praca zdalna w Kodeksie pracy – co należy uregulować?

Dziś krytyczne jest uregulowanie w Kodeksie Pracy kwestii takich jak zasady delegowania pracownika do pracy zdalnej, określenie poziomu swobody w wyborze miejsca jej wykonywania oraz zadbanie o bezpieczeństwo pracy z zachowaniem rozsądku dotyczącego możliwości odpowiadania przez pracodawców za BHP w domu pracownika lub innych miejscach, które staną się jego miejscem pracy. Ważne, by wydzielić rodzaje pracy zdalnej: incydentalnej, regularnej oraz całkowitej, by pracodawcy z reprezentantami pracowników mogli odwoływać się do nich w regulaminach zakładowych pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/5403377,Jak-koronawirus-wplynal-na-prawa-pracownika.html

24.01.2022 Poniedziałek

Strajk generalny w fabryce Solarisa. Domagają się 800 zł podwyżki

W Solarisie stanęła produkcja autobusów. Pracownicy strajkują. Domagają się wyższych pensji. "Akcja strajkowa może wpłynąć negatywnie na działanie przedsiębiorstwa, co w przyszłości nie tylko utrudni rozmowy o podwyżkach płac, ale może także zachwiać stabilnością miejsc pracy" - odpowiada spółka i apeluje o powrót do pracy.

W poniedziałek rano rozpoczął się strajk generalny w wielkopolskiej firmie Solaris Bus & Coach. Strajkujący domagają się wzrostu wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto dla każdego pracownika.

O strajku zdecydowali pracownicy podczas referendum strajkowego. Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy" informowały w ub. tygodniu, że w referendum zagłosowało 51,7 proc. uprawnionych, za przeprowadzeniem strajku generalnego opowiedziało się 92,7 proc. głosujących.czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/strajk-generalny-w-fabryce-solarisa-domagaja-sie-800-zl-podwyzki-6729816186817152a.html

14.01.2022 Piątek

ULGA NA DZIECKO W PIT. ILE WYNOSI I JAK JĄ ODLICZYĆ?

Ulga na dziecko, nazywana również ulgą prorodzinną, to jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań podatkowych, pozwalające na odzyskanie części pieniędzy z urzędu skarbowego. Komu przysługuje ulga na dziecko, jak ją odliczyć i co zmieniło się w tej kwestii po wejściu w życie Polskiego Ładu?
Wraz z początkiem nowego roku obowiązywać zaczęło wiele zmian w systemie podatkowym. Osoby, które do tej pory odliczały ulgę na dziecko, powinny sprawdzić, czy nadal im ona przysługuje.

Kto może dostać ulgę na dziecko i ile ona wynosi?
Jest to ulga, z której mogą skorzystać podatnicy posiadający potomstwo i sprawujący nad nim władzę rodzicielską lub pełniący funkcję opiekuna prawnego. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Komu przysługuje ulga na dziecko? Jest ona skierowana do rodziców lub opiekunów:

dzieci małoletnich
dzieci do 26 roku życia, które studiują lub uczą się nieprzerwanie, a ich dochód roczny nie przekracza 3089 zł
dzieci otrzymujących rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/podatki/news-ulga-na-dziecko-w-pit-ile-wynosi-i-jak-ja-odliczyc,nId,5764834

12.01.2022 Środa

Taka będzie pensja minimalna. Minister nie pozostawił złudzeń

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed ujawnił rządowe plany, co do wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Jaka jest deklaracja ministra?
Od 1 stycznia 2022 pensja minimalna wynosi w Polsce 3010 zł brutto. Wzrosło także minimalne wynagrodzenie godzinowe. Osoby, które dorabiają w ramach zleceń, czy umów o dzieło nie mogą zarabiać mniej niż 19,70 zł za każdą przepracowaną godzinę. Jak wylicza Radio ZET, jest to w porównaniu z 2021 wzrost na poziomie 210 zł miesięcznie.

czytaj więcej na: https://www.o2.pl/biznes/taka-bedzie-pensja-minimalna-minister-nie-pozostawil-zludzen-6724874301487968a

12.01.2022 Środa

Polski Ład. Jak krok po kroku policzyć pensję według nowych i starych zasad?

Ministerstwo Finansów chce, by księgowi liczyli pensje pracowników dwoma sposobami. Jeśli nowy Polski Ład sprawi, że zaliczka na podatek będzie wyższa niż w ubiegłym roku, mają pobrać tę, liczoną według starych zasad. Wydano instrukcję, jak to zrobić. Księgowi uważają, że nowe rozporządzenie jest nie do zrealizowania.

Najpierw trzeba rozliczyć pensję po nowemu, według zasad Polskiego Ładu. Od przychodu odjąć koszty, następnie odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, potem zastosować ulgę dla klasy średniej. Ale pod warunkiem, że pracownik zmieścił się w limicie przychodów. "Jakim? Od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Ministerstwo przestrzega, że pracodawca musi też sprawdzać limit roczny. Jeśli przychody pracownika przekroczą 133 692 zł, nie można stosować ulgi", pisze dziennik.

Krok drugi to obliczenie zaliczki na podatek. "Jest to 17 proc. z kwoty, która wyjdzie po odliczeniach. Minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 425 zł", dodaje "Rz". Co ważne, to zmniejszenie przysługuje, jeśli pracownik złożył PIT-2. Zaliczki na podatek nie pomniejsza się o składkę zdrowotną.

"Następnie bierzemy przepisy z zeszłego roku i rozliczamy pensję na starych zasadach. Czyli bez ulgi dla klasy średniej, z inną kwotą zmniejszającą podatek (43,76 zł) i z odliczeniem składki zdrowotnej. Po wyliczeniu porównujemy nowe i stare zaliczki na PIT. Jeśli nowa jest wyższa, z pensji potrącamy starą. A nadwyżkę pobieramy z wynagrodzenia dopiero w miesiącu, w którym wystąpi tzw. ujemna różnica", wyjaśnia gazeta.

czytaj więcej na: https://www.money.pl/podatki/polski-lad-jak-krok-po-kroku-policzyc-pensje-wedlug-nowych-i-starych-zasad-6725492586634080a.html

10.01.2022 Poniedziałek

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ POLSKI ŁAD

https://www.infor.pl/kalkulatory/wynagrodzen-polski-lad.html

05.01.2022 Środa

Można sprawdzić stan konta w PPK na mojeppk.pl

Stan konta w PPK na mojeppk.pl
Od 1 stycznia ponad 10,5 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawdziło w serwisie MojePPK stan konta - poinformował we wtorek wiceszef PFR Bartosz Marczuk. Serwis, do którego można zalogować się m.in. za pomocą profilu zaufanego, ruszył z początkiem roku.

"Już ponad 10,5 tys. osób od 1 stycznia sprawdziło na http://mojeppk.pl stan konta PPK. Przypomnę: uruchomiliśmy tę funkcjonalność, by przy pomocy profilu zaufanego via bank móc łatwo śledzić gromadzący się kapitał. Warto" - napisał na Twitterze Bartosz Marczuk.

Serwis MojePPK dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) działa od początku roku.

Jak zalogować się i sprawdzić oszczędności PPK?
Po zalogowaniu, co można zrobić za pomocą profilu zaufanego lub konta w serwisie, uczestnik uzyskuje dostęp do danych o środkach zgromadzonych w programie, a także szczegółowe informacje o posiadanych rachunkach PPK.

Według komunikatu PFR na temat uruchomienia serwisu, z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało dotychczas 2,28 mln osób, które zebrały już łącznie 7,64 mld zł aktywów.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/pracownicze-plany-kapitalowe/5391443,Mozna-sprawdzic-stan-konta-w-PPK-na-mojeppkpl.html

03.01.2022 Poniedziałek

Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2022

Najniższa krajowa brutto w 2022 roku
W nowym roku minimalne wynagrodzenie za pracę idzie w górę. Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3010 zł [red. brutto]. - Niezwykle ważne jest, aby podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, szczególnie u osób najmniej zarabiający. Ta grupa pracowników powinna być szczególnie chroniona w obecnym czasie, gdy nadal zmagamy się ze skutkami pandemii – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku wzrośnie do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od obecnie obowiązującej pensji minimalnej, co oznacza wzrost o 7,5 proc.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/5390171,Najnizsza-krajowa-i-stawka-godzinowa-2022.html
24.12.2021 Czwartek

Życzenia od Naszych prawników

21.12.2021 Wtorek

Życzenia od przewodniczącego OPZZ DolnegoŚląska

Wrocław, grudzień 2021 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2022 r. pragnę złożyć najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Tegoroczny czas był dla Nas Wszystkich trudnym doświadczeniem.
Próbie zostały poddane międzyludzkie relacje i społeczna solidarność.
Życzę Wam Koleżanki i Koledzy aby te Święta Bożego Narodzenia dodały Nam otuchy i nadziei, a nadchodzący rok był wolny od trosk
i przyniósł pomyślność i realizację planów zawodowych.
Niechaj pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji a związkowcom pełne zadowolenie ze skutecznego rozwiązywania problemów.
Pragnę również podziękować za dotychczasową współpracę, którą bardzo sobie cenię i liczę na jej kontynuowanie w 2022 r.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Otręba
Przewodniczący Rady OPZZ
województwa dolnośląskiego

14.12.2021 Wtorek

POCZĄTEK ROKU Z REKORDOWO DUŻYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA NOWYCH PRACOWNIKÓW

Od stycznia do marca nowego roku aż 43 proc. firm w Polsce chce pozyskiwać nowych pracowników, podczas gdy 19 proc. planuje redukować etaty. To rekordowe wyniki od początku realizacji badania ManpowerGroup w Polsce, czyli od 2008 roku. Największych wzrostów liczby zatrudnionych oczekują firmy z sektora produkcji przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości.

Wśród regionów najwyższe prognozy rekrutacyjne wskazali pracodawcy z centralnej, wschodniej i północnej Polski. Więcej o planach zatrudnienia firm w opublikowanym dziś raporcie "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia".

Według najnowszego raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" początek nowego roku będzie rekordowo dobrym okresem dla osób poszukujących nowej pracy. Aż 43 proc. pracodawców chce wtedy zatrudniać nowych pracowników, a jednocześnie 19 proc. planuje redukcje miejsc pracy. Tylko 36 proc. nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 2 proc. nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał. Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) wynosi +25 proc., co jest jednym z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-poczatek-roku-z-rekordowo-duzym-zapotrzebowaniem-na-nowych-p,nId,5706750

13.12.2021 Poniedziałek

PRACOWNICY BIUROWI: PRAWIE POŁOWA ODCZUWA NEGATYWNE SKUTKI HOME OFFICE

W maju odsetek takich osób wynosił 52 proc., a teraz jest to 58 proc. Wciąż najbardziej preferowany jest model pracy hybrydowej - praca w biurze przez trzy-cztery dni w tygodniu. Jak pokazało badanie przeprowadzone na zlecenie spółki biurowej Skanska w regionie CEE, pracownicy wykazują dość odmienne postawy. Aż 45 proc. dostrzega negatywne skutki home office, ale 30 proc. boi się zarażenia koronawirusem podczas pracy wykonywanej w siedzibie firmy. Co do jednego panuje zgodność - pracownikom potrzebne jest wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego.

Badania w czterech krajach
Badanie było prowadzone w dużych ośrodkach miejskich w czterech krajach - Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. To właśnie polscy i rumuńscy respondenci najczęściej spośród wszystkich badanych wskazywali, że płatny urlop w razie wypalenia zawodowego to najbardziej preferowane wsparcie ze strony pracodawcy. Drugim, najważniejszym aspektem dla Polaków jest zapewnienie bezpłatnych, indywidualnych spotkań z psychologiem (45 proc.).

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-pracownicy-biurowi-prawie-polowa-odczuwa-negatywne-skutki-ho,nId,5699377

13.12.2021 Poniedziałek

ZNIKAJĄ PATOLOGIE, KTÓRE KIEDYŚ TRAPIŁY RYNEK PRACY

Negatywne zjawiska, które jeszcze kilka lat temu trapiły rynek pracy, wyraźnie zmniejszają się. Tak przynajmniej wynika z badań ankietowych Fundacji CBOS. Rzadziej niż w poprzednich latach pracodawcy opóźniają wypłatę wynagrodzeń, czy nakazują dłuższą pracę niż to wynika z umowy. Rośnie jednak liczba osób, które przyznają, że w ich miejscu pracy nie można założyć związku zawodowego lub do niego
przystąpić.

Prawie dziewięciu na dziesięciu pracowników najemnych (89 proc.) zadeklarowało, że pracodawca odprowadza składkę na ZUS od ich całego wynagrodzenia. 4 proc. ankietowanych powiedziało, że składki są odprowadzane od większej części płac, a 1 proc. - od mniejszej. Co setna osoba przyznała, że nie są płacowe w ogóle. Z badania CBOS wynika również, że 5 proc. pracowników nie interesuje się tym zagadnieniem lub nie chce o tym mówić. Oznaczać to może, że są to także osoby pracujące w szarej strefie.

Pracują dłużej, nie dostają za to pieniędzy
Co dwunasta osoba przyznała, że w jej miejscu pracy zdarza się, że pracownicy pracują dłużej niż to wynika z umowy, a nie otrzymują za to wynagrodzenia. Dwa lata temu o takiej praktyce mówił co siódmy respondent. Gdy zaś pytanie o dodatkową pracę bez odpowiedniego wynagrodzenia CBOS zadał w 2010 r. to o takich praktykach powiedziało 19 proc. ankietowanych.

 

Od lat zmniejsza się też zjawisko opóźniania wypłaty. Od kilku lat skarży się na nie 2 proc. pracowników.

czytaj więcej na; https://biznes.interia.pl/praca/news-znikaja-patologie-ktore-kiedys-trapily-rynek-pracy,nId,5699682

 

12.12.2021 Niedziela

Do pracy tylko na 4 dni? "Będziemy pracować tylko krócej"

Inspektor załatwi nam etat? PIP chce zmian w prawie. - Rozumiem, skąd to się bierze. Pandemia obnażyła, że dualizm rynku pracy i proces wypychania pracowników na umowy cywilnoprawne lub samozatrudnienie ma miejsce. To niedobrze, bo te osoby nie mają praw pracowniczych. Rozumiem diagnozę, ale to rozwiązanie może być za daleko idące i zbyt wiele spraw upraszczać - powiedział w "Money. To się liczy" Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. - Powiedziałbym, że to jest kierunek, który może być dobry, ale wymaga doprecyzowania zasad i musi być możliwość odwołania się od tej decyzji - dodał. Był też pytany o 4-dniowy tydzień pracy. - To jest perspektywa, która jest nieuchronna. Będziemy pracować tylko krócej, wyraźnie krócej. To może być 4-dniowy tydzień pracy lub 5-dniowy, z krótszym dniem pracy. W Hiszpanii dokonuje się fascynujący eksperyment. Udział w nim bierze 200 firm, czegoś takiego jeszcze nie było. Zobaczymy, jakie będą...

czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/do-pracy-tylko-na-4-dni-trwa-wielki-eksperyment-6696610687796865v.html

11.12.2021 Sobota

JEDEN DZIEŃ WOLNY WIĘCEJ W 2022 R. ILE BĘDĄ PRACOWALI POLACY W PRZYSZŁYM ROKU?

W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek - przypominają eksperci z firmy inFakt. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.

Dodatkowy dzień wolny już w styczniu
Liczba dni pracujących jest regulowana przez Kodeks pracy. Zależy ona m.in. od tego, ile świąt wolnych od pracy nie wypada w niedzielę. W 2022 r. będzie dziewięć takich przypadków:

1 stycznia 2022 r. - Nowy Rok - sobota
6 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli - czwartek
18 kwietnia 2022 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy - poniedziałek
3 maja 2022 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja - wtorek
16 czerwca 2022 r. - dzień Bożego Ciała - czwartek
15 sierpnia 2022 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - poniedziałek
1 listopada 2022 r. - Wszystkich Świętych - wtorek
11 listopada 2022 r. - Narodowe Święto Niepodległości - piątek
26 grudnia 2022 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia - poniedziałek

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-jeden-dzien-wolny-wiecej-w-2022-r-ile-beda-pracowali-polacy-,nId,5696875

08.12.2021 Środa

WYŻSZE KARY ZA ŁAMANIE PRAWA PRACY? PORA ROZPOCZĄĆ DYSKUSJĘ

Resort rodziny i inspekcja pracy chcą rozmawiać o podwyższeniu sankcji za naruszenie praw pracowniczych. Niełatwo będzie do tego przekonać pracodawców.

W ubiegłym roku średni mandat nałożony przez inspektora pracy wyniósł 1,2 tys. zł. O tysiąc złotych wyższa była przeciętna wysokość grzywny orzekanej przez sądy w razie wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. To bardzo niskie kwoty, w szczególności w porównaniu z ewentualnymi korzyściami wynikającymi z naruszenia prawa pracy (np. zaniżania czasu pracy lub wynagrodzenia).

czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-wyzsze-kary-za-lamanie-prawa-pracy-pora-rozpoczac-dyskusje,nId,5694585


06.12.2021 Poniedziałek

PUŁAPKI WERYFIKOWANIA SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW. CZY FIRMOM COŚ ZA TO GROZI?

Firmy już zobowiązują pracowników do informowania o zaszczepieniu. Nie muszą obawiać się mandatu ze strony inspekcji pracy, ale nie mogą wykluczyć sankcji za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Część pracodawców, w tym m.in. z sektora oświaty i usług (gastronomia), domaga się od zatrudnionych informacji, czy przyjęli preparat przeciwko COVID-19. Niektórzy ograniczają niezaszczepionym wstęp na teren siedziby, inni domagają się testów lub wyznaczają termin na przyjęcie szczepionki (pod groźbą zwolnienia; takie przypadki zgłaszano do inspekcji pracy m.in. w woj. małopolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim).

Firmy decydują się na to bez jednoznacznej podstawy prawnej, która umożliwiałaby im wspomnianą weryfikację. Inspekcja poprzestaje w takich sytuacjach na pouczeniach i nie kwestionuje zachęt do szczepień (np. bonusów finansowych od pracodawcy).

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-pulapki-weryfikowania-szczepien-pracownikow-czy-firmom-cos-z,nId,569024817.11.2021 Środa

KULTURA ORGANIZACYJNA. JAKIE WARUNKI POWINNA SPEŁNIĆ FIRMA, BY MIEĆ ZADOWOLONYCH PRACOWNIKÓW?


Największe światowe marki nie osiągnęłyby swojej pozycji bez pracowników. Koncerny doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego w różny sposób inwestują w zatrudnione w nich osoby. Zadowolony pracownik to dobry pracownik – przychodzący do pracy z uśmiechem, wykonujący swą pracę efektywnie i kreatywnie oraz pracujący na wizerunek firmy również poza jej murami. Jak zatem podnosić satysfakcję i zadbać o motywację w zespole? Odpowiedzią może być przyjęta kultura organizacyjna.

Jednym z elementów, które wpływają na działanie i rozwój przedsiębiorstw jest kultura organizacyjna. To pozornie niewidoczne, ale zauważalne przejawy obecności firmy w otoczeniu. Na kulturę organizacyjną składają się normy społeczne i system wartości, właściwy klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Powinna dotyczyć poglądów, przekonań, oczekiwań i norm, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy.

Aspekty te brzmią górnolotnie, ale tworzą unikalną atmosferę w firmie, którą daje się odczuć już w pierwszym kontakcie z nią. To właśnie ona pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji czy przyciągnięcie nowych, myślących podobnie osób. A to dopiero początek zalet, które wynikają z umiejętnie budowanej kultury organizacyjnej.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-kultura-organizacyjna-jakie-warunki-powinna-spelnic-firma-by,nId,5648684

15.11.2021 Poniedziałek

PRACODAWCA ZADZWONI DO PRACOWNIKA PO PRACY. SŁONO ZA TO ZAPŁACI! PRZYNAJMNIEJ W PORTUGALII. A W POLSCE?

Czy kiedykolwiek miałeś uciążliwego szefa, który nie przestawał wysyłać wiadomości, po wyjściu z pracy? W Portugalii takie zachowanie jest obecnie nielegalne. A w Polsce? - portugalski przypadek i polskie prawo specjalnie dla Interii analizuje Bartosz Ulczycki, prawnik w Kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy.

Od soboty 6 listopada 2021 r. portugalscy pracodawcy nie mogą wysyłać maili do swoich pracowników poza godzinami ich pracy. Nie mogą się z nimi kontaktować także w inny sposób. Jeżeli tego dokonają, muszą się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi.

Dlaczego? Od 6 listopada w Portugalii weszła w życie regulacja zobowiązująca pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników do całkowitego zakaz kontaktowania się z pracownikami po godzinach ich pracy za pośrednictwem telefonu, SMS-ów, maili i wszelkich innych komunikatorów.

Jak podkreśla portugalski rząd, pracodawca musi respektować prawo pracownika do życia prywatnego, włączając prawo do odpoczynku i czasu poświęcanego dla rodziny. Każde rażące naruszenie tego prawa przez pracodawcę będzie stanowić wykroczenie i może skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę.

Zmiana ta jest m.in. efektem dyskusji toczącej się w Parlamencie Europejskim, który postanowił wyjść naprzeciw potrzebom pracowników w czasie pandemii i zaapelował do Komisji Europejskiej o ustanowienie prawa, na podstawie którego pracownicy uzyskaliby prawo do bycia offline po godzinach pracy, bez narażania się na negatywne konsekwencje z tego tytułu.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-pracodawca-zadzwoni-do-pracownika-po-pracy-slono-za-to-zapla,nId,5646386

 

28.10.2021 Czwartek

Moi Drodzy

W imieniu Wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz w załączeniu przesyłam oferty Spółki Relax-Tour, zawierające pakiety pobytowe zapewniające kompleksowy relaks i wypoczynek nad polskim morzem.

Dla członków organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ przysługuje rabat w wysokości 10%.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Spółki Relax-Tour:
https://relaxtour.pl/pomorze/albatros-medical-spa/
https://relaxtour.pl/kontakt/
Oddział ZDW Mielno
ul. Kościuszki 6-8
76-032 Mielno
tel. +48 783 998 194
tel. +48 603 173 224
albatros@relaxtour.pl12.10.2021 Wtorek

Dni wolne w 2022 roku. Sprawdź, jak zaplanować swój urlop

2022 rok coraz bliżej, więc to dobry czas, aby zaplanować urlop. Warto już teraz sprawdzić, które dni przyszłego roku są ustawowo wolne od pracy oraz jak zapewnić sobie długi wypoczynek, biorąc zaledwie kilka dni wolnego.

Na 365 dni przyszłego roku przy 5-dniowym wymiarze pracy przepracujemy 251 dni. Pozostałe to weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Możesz już teraz zaplanować świąteczne wyjazdy, kilkudniowe wycieczki lub urlop z rodziną. Sprawdź, które dni w 2022 roku pozwolą ci zaplanować krótszy lub dłuższy wyjazd.

Co ważne, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. W 2022 roku tylko Nowy Rok przypada w sobotę, co oznacza, że pracodawca będzie zobowiązany wyznaczyć nam jeden dodatkowy dzień wolny.

czytaj więcej na: https://turystyka.wp.pl/2022-rok-dni-wolne-kiedy-warto-wziac-urlop-6692604523801216a

11.10.2021 Poniedziałek

RANDSTAD: FIRMY BĘDĄ MUSIAŁY KONKUROWAĆ O PRACOWNIKÓW

W III kw. 2021 r. liczba pracowników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienili pracę spadła kwartał do kwartału o 1 pkt. proc. do 19 proc. - wynika z badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzonego przez firmę Randstad. To kolejny kwartał spadku. Jak wskazują autorzy badania, umocnienie się tego trendu zwiastuje postępującą konkurencję firm o kandydatów.

"W ostatnim półroczu 19 proc. pracowników zmieniło miejsce zatrudnienia. To już kolejny kwartał, gdy rotacja na rynku pracy spada. Zmiany co prawda są niewielkie - raptem o 1 punkt proc. - ale pokazują, że trend stagnacji się umacnia. Widać go też w deklaracjach dotyczących poszukiwania nowego zatrudnienia. Spadł odsetek osób aktywnie szukających nowej pracy (z 10 do 9 proc.) i rozglądających się za ofertami (z 48 do 45 proc.). 46 proc. w ogóle nie szuka nowej pracy - to wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału o 3 proc." - napisano w komentarzu do badania.

"Dane te sugerują, że przedsiębiorcy będą musieli wykazać się inwencją, aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów i wypełnić wolne stanowiska" - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że wśród powodów zmiany pracy najczęściej wymienianym jest wysokość zarobków (41 proc.). W dalszej kolejności znajdują się korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (37 proc.) i chęć rozwoju zawodowego (36 proc.).

Jak zaznaczono, czynniki te w porównaniu z poprzednim badaniem straciły jednak na znaczeniu, a jedynym czynnikiem zmiany pracy, który wymieniano ponad dwukrotnie częściej było przekonanie, że najwyższy czas zmienić pracodawcę (zmiana z 12 proc. do 28 proc.).

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-randstad-firmy-beda-musialy-konkurowac-o-pracownikow,nId,5577109

08.10.2021 Piątek

Związki zawodowe chcą lepszego dostępu do zakładów, pracodawcy mówią o zagrożeniach

Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.

W polskim prawie nie ma dziś przepisu, który pozwalałby przedstawicielom związków zawodowych i ich doradcom na wejście na teren zakładu pracy, gdy osoby te nie są pracownikami tego zakładu. W efekcie związkowcy skarżą się na utrudniony dostęp do pracowników, którzy proszą ich o pomoc, albo gdy związek chce na terenie zakładu pracy prowadzić kampanię informacyjną adresowaną do pracowników nie będących członkami związku.

- Polska nie ratyfikowała konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zapewnia związkom zawodowym daleko idące ułatwienia w tym względzie, to też związkowcy nie mają możliwości wejście na teren zakładu pracy, jeśli sami nie są jego pracownikami – mówi Prawo.pl dr Liwiusz Laska, adwokat, były przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, pełnomocnik Związku Metalowców i Hutników. I dodaje: - W krajach, gdzie uzwiązkowienie wynosi 80 proc. nikt nawet nie pyta o cel należenia do związku zawodowego.

Czytaj więcej na :https://www.prawo.pl/kadry/czy-zwiazkowcy-moga-wejsc-na-teren-zakladu-pracy-nie-bedac-jego,511034.html?fbclid=IwAR30FJAIGkdIo3KdblZltt-AX13mszTwKRjdxBsjsI6igy7rpyJT1AsU25o

 

04.10.2021 Poniedziałek

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE: CO SIĘ ZMIENI I JAK SĄ PRZYZNAWANE

Najnowsza nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych zdążyła już wywołać niemało zamieszania, mimo że od 18 września obowiązuje w części. Przykładowo nowe zasady przyznawania i obliczania zasiłków na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133) – które dziś opisujemy – wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. Mimo, że autorzy projektu ustawy nie ukrywają, że w zmianach chodzi przede wszystkim o uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ich analizę warto rozpocząć już dziś.

Istniejący w ramach FUS fundusz chorobowy od lat jest deficytowy, bo ZUS więcej z niego wypłaca, niż wpływa do niego składek. Wszyscy wiedzą, że część świadczeń jest wypłacana niezasadnie - przede wszystkim zasiłki chorobowe, które dla wielu zdrowych osób są sposobem na dodatkowy urlop lub uniknięcie wypowiedzenia. Nie wszystkich da się skontrolować, dlatego tym razem zamiast dawać ZUS nowe uprawnienia, postanowiono zaostrzyć warunki do otrzymania zasiłku.

Nie będzie już możliwe kilkuletnie jego pobieranie na różne choroby, bo już po pół roku trzeba będzie stawić się na badaniu u lekarza orzecznika. Ponadto znacznemu ograniczeniu uległ maksymalny okres pobierania zasiłku po zakończeniu pracy - dzisiaj to nawet pół roku, a po zmianach - trzy miesiące. W ogóle nie otrzymają go natomiast dorabiający do emerytury byli wojskowi i funkcjonariusze służb mundurowych. Na żadne świadczenia nie mogą też liczyć m.in. zadłużeni prowadzący pozarolniczą działalność i ich współpracownicy. Jeśli będą mieli zaległości składkowe, to co prawda nadal będą podlegali ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie otrzymają świadczeń, dopóki zaległości nie spłacą. Niektórzy jednak na nowych przepisach skorzystają

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/finanse/news-swiadczenia-chorobowe-co-sie-zmieni-i-jak-sa-przyznawane,nId,5555697

 

16.09.2021 Czwartek

Rząd proponuje podwyższenie płacy minimalnej do 3010 zł

​Na dzisiejszej Radzie Ministrów płaca minimalna na rok 2022 została określona na 3010 zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 zł - tj. o 7,5 proc. - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rząd szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy ok 2,2 mln osób.

- W związku z tym wzrośnie również stawka godzinowa. W roku 2022 stawka godzinowa będzie wynosiła 19,70 zł. Również jest to wzrost o 7,5 proc. - dodała minister.

Jak podkreśliła, w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku - 3010 zł; to oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. "To jest bardzo duży wzrost" - oceniła minister. Wyjaśniła, że właśnie dzięki temu realna sytuacja i funkcjonowanie gospodarstw domowych w Polsce się polepsza.

 

Czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-rzad-proponuje-podwyzszenie-placy-minimalnej-do-3010-zl,nId,5481795

 

 

 

 

11.08.2021 Środa

POLSKI ŁAD. ULGA PODATKOWA TYLKO DLA PRACOWNIKÓW NA ETACIE, BEZ DODATKOWYCH ZLECEŃ

Ministerstwo Finansów potwierdziło nasze przypuszczenia. Zarobki uzyskiwane przez pracowników, którzy dodatkowo utrzymują się ze zleceń lub umowy o dzieło, nie będą wliczane do planowanej ulgi dla klasy średniej.
Tak wynika z obecnego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w skład Polskiego Ładu.

Rząd proponuje w nim pracownikom, których określił jako "klasa średnia" specjalną ulgę podatkową - ma ona rekompensować konieczność opłacania składki zdrowotnej w pełnej 9 proc. wysokości. Ma być przeznaczona wyłącznie dla pracowników, a więc osób osiągających przychody z pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, którzy zarabiają od 68 412 do 133 692 zł brutto rocznie.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/podatki/news-polski-lad-ulga-podatkowa-tylko-dla-pracownikow-na-etacie-be,nId,5411993

09.08.2021 Poniedziałek

Prośba z Centrali !!!

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do maila z dnia 6 sierpnia br. Przewodniczącego OPZZ Konfederacja Pracy – Michała Lewandowskiego w sprawie wsparcia dla strajkujących w Trzemesznie, w załączeniu przekazuję przykładową uchwałę, gdybyście Państwo dokonali darowizny jako organizacja.

Strajk prowadzi NASZA organizacja związkowa, nasi koledzy i związkowcy Konfederacji Pracy. To bardzo duże wydarzenie - strajk w prywatnym przedsiębiorstwie - którego nie możemy przegrać!
Nie możemy pozwolić na to, żeby pracodawca zdusił ten strajk poprzez nacisk ekonomiczny.
Każdy dzień strajku to w perspektywie pracowników dzień bez wynagrodzenia. Udostępniajcie informację o zbiórce. Wesprzyjcie też nasze koleżanki i kolegów jakąkolwiek kwotą.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/fbgwhs

Gorąco zachęcam do wsparcia strajkujących w Paroc Polska w Trzemasznie. Każda kwota ma znaczenie, okażmy wsparcie pracownikom, którzy walczą o swoje prawa.
Wspierajmy się wspólnie w ramach związkowych działań - RAZEM SILNIEJSI ✊

 

4.08.2021 Środa

W SERWISACH OGŁOSZENIOWYCH LAWINOWO PRZYBYWA OFERT PRACY. NAJLEPIEJ TO WYGLĄDA W BRANŻY IT

W I połowie br. w serwisie OLX opublikowano ponad 25 proc. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie ub.r. W portalu Praca.pl liczba takich ogłoszeń zwiększyła się o przeszło 32 proc. Natomiast w przypadku Pracuj.pl nastąpił wzrost o 45 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2020 roku. Pracodawcy poszukiwali m.in. do branży IT. Sporo propozycji było również związanych z gastronomią, budownictwem oraz remontami. Natomiast niewielki wybór dotyczył roznoszenia ulotek, franczyzy i własnego biznesu oraz hostess.

Od stycznia do czerwca 2021 roku w serwisie OLX zostało zamieszczonych ponad 541 tysięcy unikalnych ofert pracy. W analogicznym okresie ub.r. było ich niespełna 430 tysięcy. Więcej tego typu ogłoszeń mieli do wyboru również internauci odwiedzający portal Praca.pl. Ostatnio liczba ogłoszeń wyniosła blisko 272 tysiące, a rok wcześniej - przeszło 205 tysięcy. Natomiast ponad 440 tysięcy propozycji zamieścili pracodawcy w pierwszym półroczu br. w serwisie Pracuj.pl. W stosunku do II połowy 2020 roku wzrost wyniósł 45 proc.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-w-serwisach-ogloszeniowych-lawinowo-przybywa-ofert-pracy-naj,nId,5404634

26.07.2021 Poniedziałek

O ILE WZROŚNIE PŁACA MINIMALNA W 2022 R.? JEST PROJEKT ROZPORZĄDZENIA
Płaca minimalna wzrośnie w 2022 roku do 3 tysięcy złotych? Rząd przyjął projekt rozporządzenia w tej sprawie.

"W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3000 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz relację do prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4 proc.) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł" - napisano.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego, podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy ok 2,2 mln osób. Dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 4,06 mld zł dodatkowego dochodu.

"Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób (dotyczy to także osób starszych lub niepełnosprawnych)" - napisano.

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji.

19.07.2021 Poniedziałek
Coś niedobrego dzieje się w firmach. Tak źle nie było od 8

Według rocznego Globalnego Indeksu Praw Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w czasie pandemii poziom łamania praw pracowników był najwyższy od ośmiu lat.Czytaj więcej na: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/cos-niedobrego-dzieje-sie-w-firmach-tak-zle-nie-bylo-od-8-lat,82946.html


12.07.2021
Zarobki w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim w 2020 roku wyniosła 5500 zł, czyli o 400 zł więcej niż w całej Polsce. Dla porównania, mediana płac w samym Wrocławiu była wyższa o 500 zł i wynosiła 6000 zł. 50 proc. mieszkańców województwa zarabiało w przedziale od 4057 do 8000 zł. Przeciętne wynagrodzenia kobiet wynosiły 4800 zł, a mężczyzn 6100 zł.

Czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-zarobki-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2020-r,nId,5102215


 

 

11.07.2021

Zarobki w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników w 2020 r.

Mediana płac w największych firmach, zatrudniających powyżej 1000 pracowników, wyniosła w 2020 roku 6000 zł brutto. To o 900 zł więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. 25 proc. najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 4300 zł, a 25 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9000 zł. W tak dużych firmach kobiety zarabiały przeciętnie 5094 zł, a mężczyźni 6600 zł.

Czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-zarobki-w-firmach-zatrudniajacych-powyzej-1000-pracownikow-w,nId,5102399

27.05.2021

W polskich zakładach coraz bezpieczniej. Chyba że pracujesz w energetyce lub budownictwie

Jak podaje GUS, w 2020 r. wypadków przy pracy było mniej o prawie 25 proc. niż w roku 2019. Spadł też wskaźnik wypadkowości z 6,15 do 4,62. Eksperci są zgodni, że na liczbę zgłaszanych do PIP wypadków miała wpływ pandemia.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (13,18), dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (11,97).
Najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,71) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,16) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,17).
Niemal wszystkie branże notują znaczny spadek wskaźnika wypadkowości. Niechlubnymi wyjątkami pozostają natomiast budownictwo i energetyka.
Jak podaje GUS, w 2020 roku o 62 740 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wzrosła nieznacznie (o 0,1 proc. w stosunku 2019 r.) liczba wypadków śmiertelnych, natomiast o 4,9 proc. zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich. W sumie wypadków było o jedną czwartą mniej niż przed rokiem.

Czytaj więcej na: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/w-polskich-zakladach-coraz-bezpieczniej-chyba-ze-pracujesz-w-energetyce-lub-budownictwie,81852.html

25.05.2021

POLSKI ŁAD: UMOWY O DZIEŁO POZOSTANĄ BEZ ZMIAN, BĘDĄ KONSULTACJE


- Umowy zlecenia nie będą zlikwidowane, natomiast zlikwidowana zostanie, prawdopodobnie od 1 stycznia, różnica, jeżeli chodzi o oskładkowano umów zleceń i umów o pracę - powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier i szef resortu rozwoju Jarosław Gowin. Jak dodał, umowy o dzieło pozostaną w takim kształcie jak obecnie.

czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-polski-lad-umowy-o-dzielo-pozostana-bez-zmian-beda-konsultac,nId,5252183?fbclid=IwAR0KuaNg1yk-8PSauYQiJhC41cOADfsOEGzCP5MK90HBbxn5szC0CpFEO7c

24.05.2021

ZWIĄZKI ZAWODOWE: DALSZE NEGOCJACJE Z RZĄDEM W RAMACH UMOWY SPOŁECZNEJ SĄ BEZZASADNE

Strona rządowa mimo braku uzgodnienia i rozbieżności stanowisk skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt ws. uregulowania pracy zdalnej; wobec tego strona związkowa uznaje kontynuację negocjacji w ramach Umowy społecznej za bezzasadne i nieuzasadnione - głosi stanowisko związków zawodowych.

"Reprezentatywne centralne związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad Umową Społeczną przez stronę rządową" - czytamy we wspólnym stanowisku organizacji związkowych przesłanym PAP i opatrzonym datą 24 maja.

Według tego stanowiska, strona rządowa "mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalanych w ramach zawartej Umowy" skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt nowelizacji m.in. Kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej.

"Strona rządowa mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania nie bacząc na strony dialogu tworząc jednocześnie bezprecedensowe pole konfliktu" - podkreślono w stanowisku organizacji związkowych.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-zwiazki-zawodowe-dalsze-negocjacje-z-rzadem-w-ramach-umowy-s,nId,5254535

24 marca

OFERTA WYPOCZYNKU
 
 
 
 

12 Marca

 

Jawność wynagrodzeń. Związki za, biznes przeciw !!!

 
Unia Europejska chce, aby wynagrodzenia w krajach członkowskich były jawne. Nową dyrektywę popierają związki zawodowe. Przeciwko rewolucji są organizacje pracodawców.
 
Celem nowej dyrektywy, którą planuje wprowadzić unia Europejska jest zrównanie płac kobiet i mężczyzn, zajmujących te same stanowiska. Przepisy przewidują, że osoba pracująca w danej firmie będzie znała średnie zarobki innych jej pracowników. Jeśli poczuje się dyskryminowana, będzie mogła domagać się zadośćuczynienia.
Małe firmy będą informować o pensjach tylko na wyraźną prośbę pracownika. Z kolei duże mają co roku publikować raporty płacowe.
W poniedziałek minął termin, w którym polskie związki zawodowe i organizacje pracodawców miały złożyć opinie w sprawie planowanej zmiany. Jak się okazało, budzą one sporo wątpliwości.
 
 
 

8 Marca


Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom życzymy spełnienia wszelkich marzeń.

Zarząd Związku Zawodowego OPZZ

Płaca Minimalna 2021 - zmiany pracy nocnej. Oto nowe wyższe dodatki i odprawy

 
W 2021 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie będzie wynosić 2800 złotych brutto, czyli 1 920,62 zł. Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrosną także dodatki czy odprawy. Zobaczcie, jak się zmienią. Ustawowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wiele dodatków związanych z pracą, ale nie tylko – np. składki ZUS przedsiębiorców czy mandaty. Zobaczcie, szczegóły w powyższej galerii.
 
czyaj więcj na:
 
 

 

 

PRACODAWCY: PŁACA MINIMALNA MUSI BYĆ TRZYMANA W RYZACH

 
Organizacje przedsiębiorców chcą, by płaca minimalna wynosiła 50 proc. średniego wynagrodzenia i nie przekraczała tego poziomu, bo zwłaszcza w kryzysie jest to - ich zdaniem - groźne dla gospodarki. Z kolei według związku zawodowego OPZZ można tak zwiększać płacę minimalną, by ten wzrost nie był nadmiernym kosztem dla firm, czyli poprzez obniżkę klina podatkowego.
 
- Płaca minimalna była w ostatnich latach ustalana w oderwaniu od parametrów gospodarczych, które są zapisane w ustawie o płacy minimalnej. W roku 2021, w trakcie trwającego kryzysu, jej wysokość ma przekroczyć 53 proc. płacy średniej. Tym samym przebije poziom 50 proc. ustalony w ramach konsensusu społecznego w latach poprzednich. To niepożądana i groźna dla gospodarki sytuacja - uważa Rada Przedsiębiorczości, skupiająca dziewięć organizacji pracodawców.
 
 
 
 
Znajdź nas na Facebooku