HDK


 

Akcja honorowego oddawania krwi(28.09.2016) W dniu 14 października odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana przez WABCO oraz Związki Zawodowe OPZZ oraz FZZ.

W tym dniu na parking WABCO przy ul. Ostrowskiego zostanie podstawiony przystosowany do tego celu autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pierwsza rejestracja rozpocznie się o godzine 12:00. Zakończenie akcji planowane jest na godzinę 16:30.

Pracownicy, którzy oddadzą krew mają możliwość uzyskania bezpłatnych badań lekarskich i laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne), ponadto otrzymują ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej oddanej krwi – 9 czekolad. Wszyscy pracownicy, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w akcji i wpiszą się na listę chętnych, po oddaniu krwi będą zwolnieni z pracy w tym dniu. Warunkiem jest uzyskanie zgody KZP, w przypadku pracowników produkcyjnych.

Zgłoszenia przyjmują: 

Jarosław Gadawski, tel. 606429012, Jaroslaw.Gadawski@wabco-auto.com
Dariusz Zygmański, tel. 668691560, Dariusz.Zygmanski@wabco-auto.com
 
Uwaga:

W dniu donacji miej przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
Przed oddaniem krwi każdy krwiodawca powinien zjeść lekki posiłek,
Bezpośrednio przed i po oddaniu krwi obowiązuje zakaz palenia tytoniu!
 
Szczegółowe informacje, kto może być dawcą można znaleźć w załączniku: „Warunki”.

Proces oddawania krwi:

Kandydat na krwiodawcę wypełnia kwestionariusz medyczny i przechodzi badania wstępne, w tym badanie lekarskie. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, osoba oczekuje na oddanie krwi. Od dawcy pobiera się jedną jednostkę krwi – 450ml. Oddawanie krwi trwa około 10 minut. Po oddaniu, wystarczy jeszcze odpocząć 10 minut i odebrać czekolady mające uzupełnić niedobór energii. Cały proces oddawania krwi trwa zwykle nie dłużej niż godzinę. Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków. Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej u dorosłego człowieka, a Twój organizm odtworzy utraconą ilość krwi bardzo szybko. Podczas procesu pobierania krwi używany jest jedynie sterylny i jednorazowy sprzęt.

W Polsce jest 600 tys. Honorowych Dawców Krwi. Dostaną zniżki na przejazdy PKP?

Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi w zamian za swoją pomoc mogą liczyć na przywileje i ulgi. Z wnioskiem o kolejne zwróciła się w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia posłanka Małgorzata Niemczyk postulując, by oddający krew mogli taniej podróżować pociągami
- W ostatnim czasie do mojego biura zgłosiła się grupa osób z inicjatywą docenienia oraz uhonorowania Honorowych Dawców Krwi za ich bezinteresowny dar serca dla innych potrzebujących, poprzez przyznanie dodatkowych przywilejów. Uważam, że do przywilejów tej grupy powinno zostać dopisane prawo do zniżki za przejazdy PKP. Realizacja tego planu nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu, a z pewnością spotka się z pozytywnym obiorem społeczeństwa - czytamy w interpelacji.

czytaj więcej na: http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,19774562,w-polsce-jest-600-tys-honorowych-dawcow-krwi-dostana-znizki.html

Znajdź nas na Facebooku