va

WITAMY NA STRONIE 

 MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI

ZWIĄZKOWEJ NR 01-040


KONFEDERACJA PRACY

w ZF CVCS POLAND Sp z o.o 

oraz 


Biblioteka w Oleśnicy

 CZYTAJCIE NOWE ARTYKUŁY - AKTUALIZACJA 01.08.2019
fsafa

ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OPZZ W ZF CVCS POLAND


Gadawski Jarosław - Przewodniczący - tel 606429012

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001532396448

Szewczyk Sebastian - z-ca Przewodniczącego - tel 608037525

https://www.facebook.com/sebastian.szewczyk.796

Bednarz Tomasz - skarbnik - tel 512360438

https://www.facebook.com/tomasz.bednarz.733
 
Użytkownicy Online: 1
fsfs
NASI NIEMIECCY PRZYJACIELE :)

dddd

POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY STRONĄ NIEMIECKĄ A POLSKĄ W WABCO

adad


<<<
ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO >>> 


Jarosław Gadawski - przewodniczący

Sebastian Szewczyk - sekretarz

Tomasz Bednarz - skarbnik

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

NAJWAŻNIEJSZE:

Art. 20.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 59.

Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.
Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.vdsafbsad

ORGANIZACJA NASZA OBEJMUJE SWOIM DZIAŁANIEM DWIE FIRMY
WABCO Polska Sp. z o.o we Wrocławiu oraz CRS Polska Sp. z o.o z GliwicRazem

TAK KOŃCZĄ SIĘ NIEUZASADNIONE OSZCZĘDNOŚCI W FIRMIE

dfgZnajdź nas na Facebooku