va

WITAMY NA STRONIE 

 MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI

ZWIĄZKOWEJ NR 01-040


KONFEDERACJA PRACY

w ZF CVCS POLAND Sp z o.o 

oraz 


Biblioteka w Oleśnicy

 CZYTAJCIE NOWE ARTYKUŁY - AKTUALIZACJA 01.08.2019
fsafa

ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OPZZ W ZF CVCS POLAND


Gadawski Jarosław - Przewodniczący - tel 606429012

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001532396448

Szewczyk Sebastian - z-ca Przewodniczącego - tel 608037525

https://www.facebook.com/sebastian.szewczyk.796

Bednarz Tomasz - skarbnik - tel 512360438

https://www.facebook.com/tomasz.bednarz.733
 
środa, Maj 7, 2014, 05:58
xsda

Jarek napisał(a):
Czwartek, Maj 29, 2014, 10:20
Jak SiÄ Wam wszystkim podoba nowa strona?

Jarek
Tomek napisał(a):
Czwartek, Maj 29, 2014, 10:34
Dobra robota ;)
Aga napisał(a):
Wtorek, Czerwiec 3, 2014, 17:39
Hej czy to prawda, co piszÄ o Bosch-u,
http://www.zwiazekzawodowy01-040.pl/index.php?p=1_8_pytania-od-naszych-pracownikow
- jak jest w rzeczywistoÅci, tam w Årodku?
Z drugiej strony popatrzcie jak można zareklamowaÄ swoje produkty..strarÄ dobrÄ gwarancjÄ jakoÅci Q:)
tiaaaaaa
Jarek napisał(a):
Wtorek, Czerwiec 3, 2014, 19:52
hejka , z tego co wiem to tak jest..... :)
A. napisał(a):
środa, Czerwiec 4, 2014, 05:03
U nas też - JakoÅÄ jest najważniejsza.
Mieczysław napisał(a):
Czwartek, Styczeń 8, 2015, 22:03
SpoÅeczna Inspekcja ZwiÄzek Zawodowy Konfederacja Pracy WrocÅaw Ostrowskiego
do JarosÅawa Gadawskiego
Witam. Jarek W zwiÄzku z ogÅoszeniem dotyczÄcym ustalenia terminu zgÅaszania kandydatów na kolejnÄ kadencjÄ SIP dokonaÅem zgÅoszenia. Ku wielkiemu zaskoczeniu nie tylko moim (jak wiadomo bardzo dÅugo jestem na zwolnieniu lekarskim powypadkowym) przekazano mi informacjÄ o braku mojego nazwiska na liÅcie zgÅoszonych kandydatów - poinformowaÅeŠże to podobno wina T. Martowicza. Przypominam w tym miejscu, ze to wszystkie zwiÄzki ustalajÄ regulamin, a nie zwiÄzek, a tym bardziej jeden czÅowiek decyduje kogo wpisaÄ na listÄ, a kogo nie. A na Tobie Jarek spoczywa szczególna odpowiedzialnoÅÄ jako na ZakÅadowym SIP. Ponieważ lista kandydatów, regulamin wyborów majÄ wisieÄ co najmniej 14 dni przed wyborami, tak wiÄc już nie jest speÅniony ten warunek. Po pierwsze lista jest niezgodna z regulaminem, a po drugie po jej poprawieniu z uwzglÄdnienie wszystkich zÅożonych zgÅoszeÅ należy jÄ ponownie wywiesiÄ i dopiero po 14 dniach możliwe jest przeprowadzenie gÅosowania wÅród zaÅogi. W zwiÄzku z powyższym skÅadam oficjalny protest przeciw nieprzestrzeganiu regulaminu i domagam siÄ odwoÅania aktualnego terminu wybór SIP z podaniem przyczyn, i wyznaczenie kolejnego terminu zgodnego z regulaminem. Pozdrawiam MieczysÅaw Kantorski
Jarek napisał(a):
Piątek, Styczeń 9, 2015, 06:40
odpowiedź dla MieczysÅÄw Kantorski. ChoÄ to nie jest miejsce do tego, ale odpowiem.

Witam

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiÄdzy dziaÅajÄcymi w WABCO Polska organizacjami zwiÄzkowymi, każdy zwiÄzek miaÅ do dnia 23.12 zgÅosiÄ swoich kandydatów do SIP na podstawie imiennych deklaracji pracowników czÅonków zwiÄzków zawodowych. ZwiÄzki również zgodnie z ustawÄ o SIP podjeÅy decyzjÄ, że do SIP mogÄ kandydowaÄ tylko ich czÅonkowie. Od SolidarnoÅÄi w dniu 24.12 listÄ takowÄ otrzymaÅem. Nie przekazywaÅem, żadnej informacji kogo to jest wina. Pytanie dlaczego nie ma CiÄ na tej liÅcie prosze kierowac do swojego PrzewodniczÄcego, nie do mnie, nie jestem stronÄ w tej sprawie ZakÅadowy SIP nie ma nic do wyborów oraz do ich organizacji, za to zgodnie z ustawÄ odpowiadajÄ zwiÄzki zawodowe i to one ustalajÄ tryb wyborów oraz ich zasady. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, wÄtpliwoÅci proszÄ kierowaÄ do swojego PrzewodniczÄcego ZwiÄzku Tomasza Martowicza.

pozdrawiam

Jarek
Elzbieta napisał(a):
Wtorek, Maj 5, 2015, 16:41
Super!!! Tylko czy to wypali. Ja i tak mam caÅy czas w plecy. Niska podstawa. Ale i tak super
Jarek napisał(a):
Wtorek, Maj 5, 2015, 16:47
JeÅli zaÅoga nas poprze, wypali
(*) Pola obowiązkowe
Użytkownicy Online: 1
fsfs
NASI NIEMIECCY PRZYJACIELE :)

dddd

POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY STRONĄ NIEMIECKĄ A POLSKĄ W WABCO

adad


<<<
ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO >>> 


Jarosław Gadawski - przewodniczący

Sebastian Szewczyk - sekretarz

Tomasz Bednarz - skarbnik

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

NAJWAŻNIEJSZE:

Art. 20.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 59.

Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.
Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.vdsafbsad

ORGANIZACJA NASZA OBEJMUJE SWOIM DZIAŁANIEM DWIE FIRMY
WABCO Polska Sp. z o.o we Wrocławiu oraz CRS Polska Sp. z o.o z GliwicRazem

TAK KOŃCZĄ SIĘ NIEUZASADNIONE OSZCZĘDNOŚCI W FIRMIE

dfgZnajdź nas na Facebooku